Kedudukan Idiom dalam tarjamah

KEDUDUKAN IDIOM DALAM TARJAMAH

 1. Pengertian Idiom

Idiom adalah kumpulan dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan atau ungkapan yang tidak bisa difahami secara harfiyah karena mempunyai makna yang berbeda dari kata-kata yang membentuknya, sehingga harus difahami secara konteks dan diterjemahkan dengan mencarikan padanannya dalam bahasa sasaran. Idiom dalam bahasa Arab bisa berupa gabungan kata dengan preposisi, gabungan kata dengan kata, dan peribahasa/ungkapan. Penerjemahan idiomatik merupakan penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran dan cenderung mengubah nuansa makna melalui penggunaan ungkapan sehari-hari dan ungkapan idiomatik yang tidak terdapat dalam bahasa sumber.

 1. Jenis – jenis Idiom

Idiom dalam bahasa arab dapat dibentuk dari unsur-unsur;  isim , fi’il , maupun huruf. Unsur – unsur inilah yang membentuk idiom dalam bahasa Arab. Berdasarkan unsur – unsure inilah maka akan tampak bentuk – bentuk idiom. Idiom bahasa Arab ada yang terbentuk dari dua kata dan, ada pula yang tiga kata

Adapun bentuk – bentuk idiom sebagai berikut:

 1. Isim dan isim

Misalnya  أعمي القلب  / a’mā al-qalbi/ ‘buta  hati’. Yang  terdiri  dari   أعمي  / a’mā/  ‘buta’, القلب   / al-qalbi/  ‘hati’. Maknanya  bukan  berarti  ‘buta hati’,  tetapi  makna  idiomnya  adalah  ‘tidak  mau  menerima  kebenaran’.

Contoh                         :

يظل الكفر أعمي القلب  إلا إذا هداه الله

/yazallu al-kāfiru a’mā alqalbi illa izā hadāhu Allahu/

( Orang kafir tetap buta hati kecuali yang mendapat hidayah dari Allah )

Contoh-contoh lain :   Tarkib Idofi
   orang modern
 • ·         إبن اليوم

يحرص كل شاب على أن يكون إين اليوم حتى لا يتّمة الناس با التخلّف

Setiap pemuda sangat ingin menjadi orang modern agar orang tak menuduhnya terbelakang
  mekkah
 • ·         أم القرى

زار الحجاج أمّ القرى لأداء الحجّ

Jemaah haji itu mengunjungi mekkah untuk melaksanakan ibadah haji

 

  maling
 • ·         إبن الليل

سطى على المال إبن الليل فى الليل

Harta itu dicuri maling tadi malam

 

  Hari Kiamat
 • ·         يوم الحساب
Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat

يجمع الله الناس ليوم الحساب

 

 1. Fi’il dan Huruf

Misalnya  إعتدى على   /I’tadā  ‘ala/ ‘melanggar atas’. Yang terdiri dari kata  إعتدى  /i’tadā / ‘melanggar’,    على‘atas’.  Maknanya  bukan  berarti  melanggar  atas,   tetapi  makna  idiomnya  adalah  ‘merampas’.

Contoh                        :

إعتد الظالم على حقوقهم

/i’tadā al-zalimu ‘ala huqūqihim/

(Orang zalim itu merampas hak-hak mereka)

Huruf jer

Contoh kalimat idiom

Arti

إلى

ذهب المريض إلى ربه (Orang sakit itu meninggal)
نظرت إلى التلفيزيون ( aku menonton tv)
يرجع بناء هذا  مسجد إلى الثانى ( pembangunan masjid ini bermula pada abad kedua)
 (  ضرب إلى    ) Hampir
     

على

حمل على Menyerang
مضى  الشخص على رأيه Berlalu__(orang itu Melaksanakan pendapatnya)
ذهب علي موعدك (aku lupa samasekali akan janjimu)
أجمع على Mengumpulkan___(bersepakat)
قام على (Berdasarkan)
عرف على (mengatur)
     

عن

أخذ عن (mencontoh)
(ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الأ لواح   )

 

(Setelah amarah musa mereda dikumpulkan kembali kepingan – kepingan taurat itu)
بحث القضى عن الجريمة (Hakim itu menyidik kejahatan itu)
 (  إبليسَ يقطع الذهَبَ عن الناسك    ) (Iblis menghentikan (pemberian) emas untuk nasik)
شذ ب عن Menangkis____ (Membela atau mempertahankan)
     

بـ

(    مررت با السوق     ) (Aku melewati pasar)
ذهب فلا ن با الشيء  ) (Sifulan menghilangkan benda itu)
خرج الرعى بغنمه  ) (Penggembala itu membawa pergi kambingnya)
فادبـ Mati ____ (mencampur)
(قام زيد بن ثابت بأعمال عظيمة  ) (Zaid bin tsabit mengerjakan pekerjaan mulia)
     

فى

خرج فى unggul
     

من

(  حتى تضم عدادا من المكتبا ت الكبيرة  ) ( hingga mencakup perpustakaan megah)
(     وأن يبرأ من حق صاحبه    ) ( diantara syarat taubat dari perbuatan sesame manusia @ mngmblkan hak pemiliknya)
(     حمى الشخص ابنه من الصفر    ) (orang itu melarang anaknya bepergian)
(    جرده من كل القابه     ) Mengupas__( dia mencopot semua gelarnya )

 

 1. Fi’il dan Isim

Misalnya,   أفل النجم   /afala najmu/ ‘bintang terbenam’.   Yang  terdiri  dari  kata أفل  ‘terbenam’, النجم ‘Bintang’. Maknanya bukan berarti ‘bintang terbenam’, tetapi  makna  idiomnya  adalah ‘tak terkenal lagi’

Contoh                        :  أفل النجم اللاعب بعد فشله فى تلك المبارة

/afala najmu al-lā’ibi ba’da fasyalihi fī tilka al-mubārāti/

(pemain itu tak terkenal lagi)

  Mengembara

رفع عصاه

  Tak bisa tidur

يرعى النجم

 

كان يرعى النجم بسبب ما ألمّ به من هموم

Ia tak bisa tidur karena kegundahan yang dialami
  Terbit

رأى النور

مات الأديب, ولم يرى النور كثيرا من أعمله

Sastrawan itu meninggal, dan banyak karyanya yang belum terbit

 

  tertipu

بلع الطعم

 

 1. Fi’il, Isim, Huruf

Misalnya أغمض عينيه عن   agmada ‘ainaihi ‘an/  ‘memjamkan  kedua  matanya dari’, yang terdiri dari kata   أغمض ‘memejamkan’, jika digabung dengan عينيه ‘kedua  matanya’  dan عن ‘dari’. Maknanya bukan berarti ‘memejamkan  kedua matanya dari’, tetapi  makna  idiomnya adalah ‘melupakan’.

contoh :

إذا لم تغمض عينيك عن هفوات أصدقا ئك خسرتهم

/izā lam tugmid ‘ainaika ‘an hafawāti asdiqāika khasiritahum/

(jika kau tak melupakan kesalahan-kesalahan kawan-kawanmu, kau akan kehilangan mereka).

   

merenungkan

 • قلب النظر فى
 

كلما قلبت النظر فى مخلوقا ت الله

Setiap anda merenungkan makhluk ciptaan Allah, bertambahlah pengetahuan anda tentangnya.

 

    berambisi
 • مد عنقه إلى

كلما حققا نجاحا مد عنقه إلى نجاح أبعد منه

Semakin dapat mewujudkan keberhasilan, dia semakin berambisi untuk menghasilkan yg lebh besar dari itu
  mencuri
 • مد يده على

مدالخائن يده على حقوق الأ خرين فى كل مكان

Penghianat itu mencuri hak-hak orang lain disetiap tempat

 

 

 1. Fi’il, huruf, isim

Misalnya, طعن فى شرفه  /ta’ana fi syarafihi/  ‘mencemarkan harga dirinya’, yang terdiri dari kata طعن ‘mencemarkan’, فى ‘dalam’ dan  شرفه ‘harga dirinya’ Maknanya bukan berarti ‘mencemarkan dalam harga dirinya’, tetapi  makna  idiomnya  adalah  ‘mencemarkan citra’

Contoh :

طعن فلان فى شرف ذ لك شحص

/ta’ana fulanun fi syarfi zalika al-syahsi/

‘sifulan mencemarkan citra orang itu’.

 

Melawan hukum

 • يخرج على القوانين

تعاقب الدولة كل من يخرج على القوانين عقوبات رادعة

Negara itu menghukum setiap orang yang melawan hokum dengan percekalan

 

  Terbit
 • يخرج إلى النور

وما كاد الكتاب يخرج إلى النور حتى تناوله النقاد باالدراسة والتقويم

Begitu buku itu terbit para kritikus mengkaji dan menilainya

 

  Berenang diair
 • ·         ضرب فى الماء
 

ضرب السباح فى الماء مع زملائه

Perenang berenang diair bersama kawan – kawannya

 

  Menentang  
 • يقف فى طريقه

كان حاكما حبارا, لا يستطيع أحد أن يقف فى طريقه

Ia adalah penguasa dictator yang tak seorang pun menentangnya
   

                       

 1. Fi’il, fi’il, isim

Misalnya, واضح وضوح الشمس   /wadihun  wuduha  al-syamsi/ ‘jelas seperti matahari’, yang terdiri dari kata واضح ‘jelas’, jika digabung dengan وضوح ‘seperti’ dan  الشمس ‘matahari’ Maknanya bukan berarti ‘jelas seperti matahari’, tetapi makna idiomnya adalah ‘jelas sekali’. Contoh         :

والله هذا الأمر واضح وضوح الشمس

/wa Allahi haza al-amru wadihun wuduha al-syamsa/

(sungguh, masalah ini jelas sekali )

  Mempengaruhi jiwa

حركت أوتار قلوبنا

ألقى علينا قصيدة, حركت أوتار قلوبنا

Ia membacakan puisi kepada yang mempengaruhi jiwa kita
Iklan

2 thoughts on “Kedudukan Idiom dalam tarjamah

 1. echo berkata:

  banyakin lagi brAY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s